: 243489
KPP Polkowice:KIEROWNICTWO

Komendant Powiatowy Policji
w Polkowicach

insp. Witold Trzmielewski


I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Polkowicach

podinsp. Waldemar Cichocki


Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu