Ta strona używa plików cookie!
close

Praca na stanowiskach cywilnych

Data dodania: 23 listopada 2015 r.

Informacje dotyczące rekrutacji na stanowiska cywilne:

 

Zespół Kadr i Szkolenia realizuje zadania komendy w zakresie polityki etatowo - kadrowej Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach przez:

 

1) Postępowania kwalifikacyjne w stosunku do pracy na stanowiska urzędnicze w korpusie służby cywilnej Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach

 

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczane są w Biuletynie Służby Cywilnej oraz na stronach internetowych Departamentu Służby Cywilnej w zakładce Praca w Służbie Cywilnej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KWP

 

tel. (76) 846-33-86

 

2) Zatrudnianie pracowników niebędących członkami korpusu służby - na stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi

 

tel. (76) 846-33-86

Przepisy prawne :

 - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm. )

 - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.)

 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej ( Dz. U. z 2009 r. nr 211 poz. 1630 z późn. zm.)

 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek ( Dz. U. z 2010 r. nr 27, poz.134 z późn. zm. )