Ta strona używa plików cookie!
close

Kadry

Data dodania: 23 listopada 2015 r.

Zespół Kadr i Szkolenia

Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach

 59-100 Polkowice

ul. Legnicka 15

tel.: +48 76 846-33-89

fax.: +48 76 846-33-15

e-mail: kadry@polkowice.wr.policja.gov.pl

Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach podlega bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Polkowicach i realizuje zadania określone w §6 ust. 2 pkt 3 lit. a oraz §19 Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach z dnia 15 maja 2015 roku ze zm., a w szczególności:

Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia należy:

1) wdrażanie oraz koordynowanie działań z zakresu realizacji polityki kadrowej Komendanta;

2) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta w sprawach osobowych oraz ich rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami;

3) realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy oraz podległego Komisariatu Policji w Chocianowie oraz zadań w zakresie organizowania tych struktur na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

4) prowadzenie obsługi związanej z przebiegiem służby i pracy policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji;

5) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny służbowej policjantów i przepisów „Regulaminu pracy pracowników Policji” w komórkach organizacyjnych Komendy oraz  w podległym Komisariacie Policji;

6) przeprowadzanie czynności z zakresu postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów do służby w Policji w trybie i na zasadach w określonych przepisach w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji;

7) przeprowadzanie czynności z zakresu postępowań w stosunku do pracy na stanowiska urzędnicze w korpusie służby cywilnej w trybie i na zasadach w określonych przepisach o służbie cywilnej;

8) koordynacja lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Policji;

9) koordynowanie badań profilaktycznych, kontrolnych, wstępnych, szczepień ochronnych,  refundacja okularów dla policjantów i pracowników Policji;

10) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie spraw osobowych;

11) prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej księgozbioru Komendy.