]]>
Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-413-139-155/M/2017/AB

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów medycznych R0 i R1 dla jednostek organizacyjnych policji województwa dolnośląskiego; sprawa numer PU-2380-413-139-155/M/2017/AB. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 3.2.1. Zestawów medycznych R0 z torbą – w ilości 12 zestawów, 3.2.2. Zestawów medycznych R1 z torbą – w ilości 3 zestawów. 3.3. Minimalne wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne dla dostawy zamawiający określił w Opisie minimalnych wymagań technicznych, jakościowych i funkcjonalnych stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia. Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty spełniały wszystkie wymagania dla dostawy określone przez zamawiającego w Opisie minimalnych wymagań technicznych. 3.4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności terminy, warunki gwarancji, terminy i sposób płatności, kary umowne, itp., które zostaną wprowadzone do treści przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego – określono w Istotnych Postanowieniach Umowy (dalej w tekście: IPU), stanowiących załącznik nr 2 do Zaproszenia

33140000-3 materiały medyczne.

2017-11-24

2017-12-01 11:00

PU-2380- 436-144-172/T/2017/ML

Dostawa 2 sztuk zintegrowanych analizatorów spalin z dymomierzem przeznaczonych do pracy na Stacjach Kontroli Pojazdów.

38548000-8

2017-11-23

2017-12-01 11:00

PU-2380-433-147-169/TI/2017/MA

Dostawa sprzętu komputerowego

30213000-5, 30213100-6, 33195100-4, 30232100-5, 38652100-1, 30216110-0

2017-11-23

2017-11-30 11:00

PU-2380-420-047-161/DS/2017/MA

Usługa udostępnienia basenu krytego o długości 25m mieszczącego się we Wrocławiu z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy KWP we Wrocławiu w ramach doskonalenia zawodowego pod kątem sprawności fizycznej

92610000-0

2017-11-22

2017-11-30 11:00

Pu-2380-428-134-164/F/2017/JP

Badanie osób zatrzymanych na obszarze działania KPP Środa Śl.

85100000-0

2017-11-22

2017-11-30 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20