Ta strona używa plików cookie!
close

Struktura organizacyjna

Data dodania: 19 listopada 2015 r.

Struktura organizacyjna, tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach

 

 

I. Kierownictwo:
Komendant Powiatowy Policji nadzorujący służbę prewencyjną i wspomagającą
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadzorujący służbę kryminalną

II. Wydział Kryminalny:
1. Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą

III. Wydział Dochodzeniowo-Śledczy:
1. Zespół Nadzoru Nad Postępowaniami Przygotowawczymi
2. Zespół Techniki Kryminalistycznej

IV. Wydział Prewencji:
1. Zespół ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii
2. Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne
3. Zespół Dyżurnych
4. Zespół Dzielnicowych

V. Wydział Ruchu Drogowego

VI. Rewir Dzielnicowych w Gaworzycach

VI. Rewir Dzielnicowych w Grębocicach

VIII. Rewir Dzielnicowych w Radwanicach

IX. Jednoosobowe Stanowisko ds. Postępowań Administracyjnych

X. Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

XI. Posterunek Policji w Przemkowie:

1. Zespół ds. Kryminalnych
2. Zespół ds. Prewencji

XII. Zespół Kadr i Szkolenia

XIII. Zespół Wspomagający

XIV. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych:
1. Kancelaria Tajna

XV. Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP

XVI.Komisariat Policji w Chocianowie:

I. Kierownictwo:
II. Zespół Dochodzeniowo-Śledczy
III. Referat Prewencji:

1. Zespół Patrolowo-Interwencyjny
3. Zespół Dzielnicowych